dinsdag 29 september 2015

"De Volkskrant is de nuttige idioot van de NAVO"

Wat moet het toch fijn zijn om in de wereld van een Volkskrantjournalist te leven. Om het leven zo eenvoudig te zien, zo zwart-wit. Wij zijn goed, en zij zijn fout. Dat is namelijk precies wat ze doen in het stuk GeenPeil is nuttige idioot van Poetin door Hans Loos. Hij spreekt over simplistisch denken van GeenPeil, maar juist de propaganda in de Volkskrant is simplistisch, door het wegmoffelen van andere opinies en zaken eenzijdig voor te stellen.

De "Maidan-revolutie".
Foto: Sasha Maksymenko, CC-licentie.
Er stonden Europese en Amerikaanse politici op het Onafhankelijkheidsplein, de Majdan, in Oekraïne. Zij riepen de burgers op te kiezen tussen Rusland en Europa. Een onwerkelijke situatie, want de ene helft van het land is erg voor nauwe betrekkingen met Europa terwijl de andere helft van het land juist erg veel waarde hecht aan de betrekkingen met Rusland. President Janoekovitsj zag de bui al hangen, en besloot in november 2013 het tekenen van het associatieverdrag uit te stellen. Niet van de baan te schuiven, gewoon uit te stellen. Er waren toen weliswaar protesten, maar daarbij waren slechts enkele incidenten. Pas op 18 februari 2014 ging het gruwelijk mis, met tientallen doden en nog eens honderd gewonden. Na Bloederige Donderdag (met meer dan honderd doden op de teller), vluchtte op vrijdag 21 februari 2014 president Janoekovitsj. Daar is uw "Maidan-revolutie", meneer Loos. Maar valt het u ook niet op dat er tussen november 2013 en februari 2014 een tamelijk groot gat zit? Een gat dat opgevuld werd met de Europese en Amerikaanse politici die het volk "Europese vrijheid en voorspoed" beloofde, maar ze moesten wel eerst kiezen voor Europa en tegen Rusland!

Ik kan niet anders concluderen dan dat het bloederige geweld een rechtstreeks gevolg is van Europese druk. Erg typisch dat meneer Loos niet spreekt over de doden bij zijn revolutie. De meeste doden, zowel onder de protestanten als de politie, zijn namelijk veroorzaakt door scherpschutters. In een uitgelekt telefoongesprek tussen de Estse minister van Buitenlandse Zaken en de chef Buitenlandse Zaken van de EU wordt de verdenking uitgesproken dat de organisatoren van die "Maidan-revolutie" erachter zitten. "Iemand," zoals in het telefoongesprek werd genoemd, "van de nieuwe coalitie". Die coalitie waarvan meneer Loos zo simpel wegmoffelt dat ze "ultranationalisten met nazistische trekjes" hebben. En ja, de authenticiteit van het telefoongesprek is bevestigd. Dus, hebben we daar de "buitenlandse agressor" waar meneer Loos over schrijft?

Maar ja, als je zoiets noemt dan ben je volgens meneer Loos het debat over Oekraïne aan het "vervuilen". In zijn inleidende alinea gebruikt hij die termen, en in zijn slotalinea spreekt hij over een "open publiek debat". De Volkskrant is daarmee gewoon de useful idiot van de NAVO.

2 opmerkingen: