maandag 3 oktober 2016

Rutte kan meer tegenhouden dan hij zegt

Oh oh Oekraïne. Het hoofdpijndossier van de EU. Er is een burgeroorlog begonnen om de associatieovereenkomst erdoor te krijgen. Nu de president is afgezet en gevlucht kan de overeenkomst dus worden bekrachtigd. Maar nu ligt een lidstaat dwars! Nederland. Met het referendum.

Volgens Mark Rutte betekent het allemaal niet zo veel. Volgens hem kunnen de overige lidstaten gewoon door gaan als hij niet tekent. Maar zo makkelijk is het allemaal niet.

Iedere partij moet dit verdrag ondertekend hebben. Dat is terug te lezen in het verdrag, iets wat Rutte dus ook zou moeten weten. Even een stukje uit het verdrag. Ik had het u willen besparen, maar u hoeft me natuurlijk niet op mijn woord te geloven.

1) Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures geratificeerd of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
2) Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de laatste akte van ratificatie of van goedkeuring is neergelegd
Dit staat gewoon in het verdrag. Artikel 486 om precies te zijn. Kortom, als Nederland niet tekent, kan dit verdrag niet bekrachtigd worden. Er kan een nieuw verdrag komen met de overige lidstaten, maar dan niet als de EU. Een een groot deel van het verdrag heeft de entiteit EU nodig. Maar, het verdrag is toch al deels goedgekeurd zult u wellicht denken? Dat klopt, en ook daarover staat iets in het verdrag, namelijk:

Elke partij kan door middel van een schriftelijke kennisgeving de depositaris in kennis stellen van het voornemen om de voorlopige toepassing van de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging van de voorlopige toepassing wordt zes maanden na de datum van ontvangst van die kennisgeving door de depositaris van kracht.
We zijn nu een half jaar verder. Als Rutte het had gewild, had hij toen een schriftelijke kennisgeving kunnen sturen waarmee nu het verdrag niet meer in werking getreden zou zijn. Misschien hadden ze dan naar hem willen luisteren in Brussel.

Niet dat ik content was geweest met Rutte's oplossing om een klein stukje aan het verdrag toe te voegen. Daarmee verander je immers alle bezwaren die ik in het verleden al benoemd heb niet. Maar zelfs voor die "oplossing" heeft Rutte dus niet alles gedaan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten